Politika zasebnosti

 1. Splošno
  Nauto Yachting (v nadaljevanju "Nauto") se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletne strani Nauto. Zbrane osebne podatke bo Nauto uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Nauto spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Nauto posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja. 
 2. Uporaba osebnih podatkov
  Nauto za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
  • ime in priimek; 
  • naslove prebivališča; 
  • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); 
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); 
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime); 
  • geslo v šifrirani obliki; 
  • kontaktno telefonsko številko; 
  • državo bivanja; 
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani; 
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu. 
  Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Nauto ne odgovarja.
 3. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov Nauto je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Nauto ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Nauto.

  Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi na spletni strani, kot tudi ob naročilu storitev, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Nauto teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodovali uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Nauto podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Nauto lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

  Preko elektronske pošte  in telefonske številke bo Nauto stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo posla.
 4. Izvajanje politike zasebnosti
  Vse pri Nauto redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Nauto.
 5. Dodatna pojasnila
  Če imate vprašanja glede te politike zasebnosti želite spremeniti ali izbristai svoje podatke iz naše evidence, nam to lahko kadarkoli sporočite na elektronski naslov info@nauto.si .
Naslov

NAUTO Yachting
Dolnja Počehova 12č
SI-2211 Pesnica

Kontakt

E pošta: info@nauto.si
Tel: + 386 (0)2 655 5371
Mob: + 386 (0)41 617 060

Make your own site with Mobirise